Eğer paylaştığınız içerik, hedef kitlenizin kulaklarında çınlamıyorsa, onları istediğiniz yöne çekemezsiniz. Hal böyle olunca şu soru akla geliyor: “Ne tarz içerikler, her milletten her sosyo-ekonomik statüden, her yaştan izleyiciyi etkiler?”

İşte dünyanın her yerinde geçerli, herkesi cezbeden 15 dikkat çekici içerik tarzı:

 1. Bize hayatın kısa olduğunu hatırlatan içerikler
 2. Hayallerin gerçek olabileceğini gösteren içerikler
 3. Aslında neyin önemli olduğunu bize gösteren içerikler
 4. Unuttuğumuz “basit” şeyleri ortaya çıkaran içerikler
 5. Beklenmedik çözümler ortaya koyan içerikler
 6. Bir hikaye anlatan içerikler
 7. Bizi harekete geçiren içerikler
 8. İlham veren içerikler
 9. Güldüren/ağlatan/şaşırtan içerikler
 10. Sırları/gizli kalmış şeyleri söyleyen içerikler
 11. Vazgeçmememiz için bizi yüreklendiren içerikler
 12. Varsayımlarımızı doğrulayan içerikler
 13. Varsayımlarımızı sorgulamamıza sebep olan içerikler
 14. Genel kabullerle ilgili yeni bir bakış açısı getiren içerikler
 15. Son olarak unutmayın, klişelerin klişe olmasının bir sebebi vardır: Eğlendirirken öğreten içerikler